Escoltar

Màster Universitari. Formació del Professorat (MFPR): 2013-14

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Bloc gèneric
Nom Crèdits Idioma Període
10691 - L'Alumnat de Secundària: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 4,0 Català, Castellà Primer semestre
10692 - Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres 2,0 Català Primer semestre
10693 - Processos i Contextos Educatius 3,0 Català Primer semestre
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula 3,0 Català Primer semestre
10695 - Societat, Família i Educació 3,0 Català Primer semestre
Bloc pràcticum
Nom Crèdits Idioma Període
10703 - Pràctiques en Centres Docents o en Empreses 14,0 Català Segon semestre, Anual
10704 - Treball de Fi de Màster 6,0 Català Segon semestre
Bloc especific especialitat: Matemàtiques
Nom Crèdits Idioma Període
10696 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Matemàtiques 2,0
10697 - Complement de l'Especialitat de Matemàtiques 1: El contingut científic de.. 3,0
10698 - Complement de l'Especialitat de Matemàtiques 2: Contextualització de les .. 3,0
10699 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Mat. 5,0
10700 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. 5,0
10701 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Matemàtiques 5,0
10702 - Investigació i Innovació Educativa 2,0
Bloc especific especialitat: Llengua Catalana i Literatura-Llengua Castellana i Literatura
Nom Crèdits Idioma Període
10637 - Tractament de Llengües 2,0 Català Primer semestre, Segon semestre
10638 - Complement de l'Especialitat de Ll. i Lit.Catalana/ Ll. i Lit. Castellana 1 3,0 Català Primer semestre, Anual
10639 - Complement de l'Especialitat de Ll. i Lit.Catalana/ Ll. i Lit. Castellana 2 3,0 Català Primer semestre, Anual
10640 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de ... 5,0 Català Primer semestre, Anual
10641 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. 5,0 Català Anual
10642 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Llengua i Literatura Catalana.. 5,0 Català Anual
10643 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Català Primer semestre, Segon semestre
Bloc especific especialitat: Tecnologia i Informàtica
Nom Crèdits Idioma Període
10117 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 2,0
10118 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 1:El contingut ... 3,0
10119 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 2: Contextualitzac 3,0
10120 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea ... 5,0
10121 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament ... 5,0
10122 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Tecnologia i Informàtica 5,0
10123 - Investigació i Innovació Educativa 2,0
Bloc especific especialitat: Tecnologia Industrial
Nom Crèdits Idioma Període
10737 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2,0 Català Primer semestre, Segon semestre
10738 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 1: El Contingut ... 3,0 Català Primer semestre, Anual
10739 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2: Contextualització 3,0 Català Primer semestre, Anual
10740 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular en l'... 5,0 Català Primer semestre
10741 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'ensenyament i.. 5,0 Català, Castellà Primer semestre
10742 - Didàctica Específica. Avaluació en l'Especialitat de Tecnologia Industrial. 5,0 Català Primer semestre
10743 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Català Segon semestre
Bloc especific especialitat: Tecnologia de Serveis
Nom Crèdits Idioma Període
10730 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 2,0 Català Segon semestre
10731 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 1: El contingut ... 3,0 Català Anual
10732 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 2: Contextualització 3,0 Català Anual
10733 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular en l'... 5,0 Català Primer semestre
10734 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. 5,0 Català, Castellà Primer semestre
10735 - Didàctica Específica. Avaluació en l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 5,0 Català Primer semestre
10736 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Català Segon semestre
Bloc especific especialitat: Geografia i Història
Nom Crèdits Idioma Període
10744 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Geografia i Història 2,0 Català Segon semestre
10745 - Complement de l'Especialitat de Geografia i Història 1: El contingut ... 3,0 Català Anual
10746 - Complement de l'Especialitat de Geografia i Història 2: Contextualització.. 3,0 Català Anual
10747 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de ... 5,0 Català Primer semestre
10748 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. 5,0 Català Primer semestre
10749 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Geografia i Història 5,0 Català Primer semestre
10750 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Català Segon semestre
Bloc especific especialitat: Biologia i Geologia
Nom Crèdits Idioma Període
10751 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2,0 Català Segon semestre
10752 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 1: El contingut ... 3,0 Català Segon semestre
10753 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2: Contextualització... 3,0 Català Segon semestre
10754 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de... 5,0 Català Anual
10755 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el procés d'Ensenyament i.. 5,0 Català, Castellà Anual
10756 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Biologia i Geologia 5,0 Català Anual
10757 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Català Segon semestre
Bloc especific especialitat: Orientació Educativa
Nom Crèdits Idioma Període
10874 - Català: Llenguatge de l'Especialitat d'Orientació Educativa 2,0 Català Anual
10875 - Complement de l'Especialitat d'Orientació Educativa 1: El Contingut ... 3,0 Català Anual
10876 - Complement de l'Especialitat d'Orientació Educativa 2: Contextualització... 3,0 Català Anual
10877 - Didàctica Específica. Processos d'Assessorament, Disseny i Desenvolupament 5,0 Català Anual
10878 - Didàctica Específica. Models i Àmbits en la Intervenció Orientadora 5,0 Català Anual
10879 - Didàctica Específica. Avaluació i Diagnòstic 5,0 Català Anual
10880 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Català Anual
Bloc especific especialitat: Física i Química
Nom Crèdits Idioma Període
10860 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Física i Química 2,0 Català Primer semestre
10861 - Complement de l'Especialitat de Física i Química 1: El Contingut ... 3,0 Català Primer semestre
10862 - Complement de l'Especialitat de Física i Química 2: Contextualització ... 3,0 Català Primer semestre, Anual
10863 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de ... 5,0 Català, Castellà Primer semestre
10864 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. 5,0 Català Primer semestre
10865 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Física i Química 5,0 Català Primer semestre
10866 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Català Primer semestre
Bloc especific especialitat: Fílosofia
Nom Crèdits Idioma Període
10867 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Filosofia 2,0
10868 - Complement de l'Especialitat de Filosofia 1: El Contingut Científic ... 3,0
10869 - Complement de l'Especialitat de Filosofia 2: Contextualització de les ... 3,0
10870 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de ... 5,0
10871 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. 5,0
10872 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Filosofia 5,0
10873 - Investigació i Innovació Educativa 2,0
Bloc especific especialitat: Anglès i Alemany
Nom Crèdits Idioma Període
10881 - Tractament de Llengües 2,0 Català Segon semestre
10882 - Complement de l'Especialitat d'Anglès i Alemany 1: El Contingut... 3,0 Català Anual
10883 - Complement de l'Especialitat d'Anglès i Alemany 2: Contextualització de.. 3,0 Català, Castellà Anual
10884 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular en les Matèries 5,0 Català Anual
10885 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. 5,0 Català Primer semestre, Anual
10886 - Didàctica Específica. Avaluació de les Matèries d'Anglès i Alemany 5,0 Català Primer semestre, Anual
10887 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Català Segon semestre
Bloc especific especialitat: Música
Nom Crèdits Idioma Període
10978 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Música 2,0
10979 - Complement de l'Especialitat de Música 1: El contingut científic de les... 3,0
10980 - Complement de l'Especialitat de Música 2: Contextualització de les matèries 3,0 Català Primer semestre, Segon semestre
10981 - Didàctica Específica: Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de... 5,0 Català Primer semestre
10982 - Didàctica Específica: Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. 5,0 Català Primer semestre
10983 - Didàctica Específica: Avaluació de l'Àrea de Música 5,0 Català Primer semestre
10984 - Investigació i Innovació Educativa 2,0
Bloc especific especialitat: Dibuix i Disseny
Nom Crèdits Idioma Període
10835 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 2,0
10836 - Complement de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 1: El contingut ... 3,0
10837 - Complement de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 2: El contingut ... 3,0
10838 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de... 5,0
10839 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el procés d'Ensenyament i.. 5,0
10840 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Dibuix i Disseny 5,0
10841 - Investigació i Innovació Educativa 2,0
Bloc especific especialitat: Educació Física i Esportiva
Nom Crèdits Idioma Període
10842 - Català: Llenguatge de l'Especialitat d'Educació Física i Esportiva 2,0
10843 - Complement de l'Especialitat d'Edcuació Física i Esportiva 1: El contin ... 3,0
10844 - Complement de l'Especialitat d'Edcuació Física i Esportiva 2: El contin ... 3,0
10845 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de... 5,0
10846 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el procés d'Ensenyament i.. 5,0
10847 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea d'Educació Física i Esportiva 5,0
10848 - Investigació i Innovació Educativa 2,0