Ampliació de matrícula

En els casos en què la direcció del màster així ho determini, es podran afegir les assignatures disponibles a la matrícula durant el termini d'ampliació de matrícula fixat per a cada màster. L'ampliació es fa de la mateixa manera que una modificació de matrícula.

L'ampliació només pot ser d'assignatures disponibles de segon semestre i d'assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació. Consultau les assignatures disponibles per a l'ampliació de matrícula.

Més informació sobre el procediment ampliació de matrícula al catàleg de serveis de la UIB.