Beques, premis i ajuts

Convocatòries de beques, premis i ajuts generals pels estudis de màster

Convocatòries obertes

XIV Convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals
VI Premis TalenTIC.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) conjuntament amb Inetum, convoca els VI Premis TalenTIC per a treballs de fi de màster (TFM) dirigits a l'aplicació d'una innovació TIC. Pot participar tot l'alumnat que hagi presentat i superat un TFM de qualsevol dels estudis de la UIB durant el curs acadèmic 2020-21. La data límit per a enviar la documentació és el dilluns 22 de novembre de 2021. (Més informació...)

Ajuts UIB - SOCIB 2021-22
Convocatòria d'ajuts per elaborar treballs de fi de màster relacionats amb les ciències i tecnologies marines.

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), i el consorci Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han establert una sèrie d’actuacions conjuntes de suport a la recerca en l’àmbit de les ciències i les tecnologies marines, fomentant les sinergies i compartint els recursos existents entre la UIB i el SOCIB. Data de publicació: 26/10/2021. Publicada resolució: 29/11/2021. (Més informació...)

Ajuts UIB - Mobilitat alumnat 2021-22
Ajuts a la mobilitat i internacionalització de l’alumnat de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears, a través del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i del Servei de Relacions Internacionals (SRI), convençuda de la importància de la mobilitat i la internacionalització en el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per crear uns ajuts a la mobilitat d’alumnat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) vinculat a dobles titulacions de màster i doctorat i tesis doctorals en règim de cotutela internacional o altres casos similars. Data de publicació: 23/07/2021. Publicada la resolució: 01/10/2021 i 20/12/2021. (Més informació...)

Ajuts UIB - Mobilitat docent 2021-22
Ajuts per a la mobilitat docent als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears, a través del Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, convençuda de la importància que tenen les seves titulacions en el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per crear uns ajuts per a la promoció de l’excel·lència enfocats a encoratjar i facilitar la mobilitat de docents de fora de la comunitat autònoma que poden contribuir a la millora constant dels estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Data de publicació: 28/06/2021. Publicada la resolució: 01/10/2021 i 20/12/2021. (Més informació...)

Ajuts congressos - UIB - Santander
Segona convocatòria dels ajuts CEP-Santander per assistir a congressos per difondre-hi els Treballs de Fi de Màster d'estudis oficials de màster.

Amb aquests ajuts volen ajudar a donar més difusió dels millors treballs de fi de màster (TFM) mitjançant la presentació dels seus resultats a congressos, preferentment internacionals.
La UIB, a través del CEP, amb el patrocini de Santander Universidades.
El termini per presentar sol·licituds comença el dia de la publicació de la convocatòria i acaba el 25 de juny del 2021, a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola (UTC+1). Data de publicació: 03/06/2021. Publicada la resolució definitiva: 14/07/2021. (Més informació...)

Ajuts estades - UIB - Santander
Segona convocatòria dels ajuts CEP-Santander per a la realització d'estades de recerca en universitats i centres d'investigació estrangers en el marc del Treball de Fi de Màster d’estudis oficials de la UIB.

Amb aquests ajuts volen impulsar i fomentar la mobilitat internacional dels estudiants de màster oficial de la UIB mitjançant la realització d’estades de recerca en universitats i centres d’investigació estrangers, en el marc del Treball de Fi de Màster (TFM).
La UIB, a través del CEP, amb el patrocini de Santander Universidades.
El termini per presentar sol·licituds comença el dia de la publicació de la convocatòria i acaba el 21 de juny del 2021, a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola (UTC+1). Data de publicació: 03/06/2021. (Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Convocatòria per a la compra de material de pràctiques dels Màsters Universitaris de la UIB (any acadèmic 2021-22).

Cada any la Universitat de les Illes Balears (UIB) destina una part del seu pressupost a la compra de material de pràctiques dels seus estudis oficials. Els darrers anys aquest pressupost s’ha dividit entre els diferents centres de la institució, els quals han gestionat la seva part de manera autònoma i independent. Enguany el pressupost rebut de 25.000 euros es repartirà mitjançant la present convocatòria, de termini únic, la qual està destinada a contribuir al finançament (o al cofinançament) de despeses associades a pràctiques de laboratori, sortides de camp o similars. Data de publicació dia 31/05/2021. Resolució definitiva publicada dia 19/07/2021. (Més informació...)

Becas UIB-Santander Impuls
Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d'actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l'excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Data de publicació dia 19/05/2021. Resolució publicada dia 19/07/2021. (Més informació...)

Beques Santander Talent Internacional
Beques Santander Talent Internacional Ajudes per a cursar estudis de Màster Universitari de la UIB.

La Universitat de les Illes Balears (UIB), amb el patrocini de Santander-Universitats, convoca 7 beques, en règim de concurrència competitiva, per a cursar estudis oficials de màster universitari a la UIB, titulacions que depenen de el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP ). Aquests ajuts estan dirigides a estudiants amb titulació d'accés estrangera obtinguda en el 2020-21. Data de publicació: 12/05/2021. Publicada la resolució definitiva 22/09/2021
(Més informació...)

Ajuts estades - UIB - Santander
Ajuts CEP-Santander per a la realització d'estades de recerca en universitats i centres d'investigació estrangers en el marc del Treball de Fi de Màster d'estudis oficials de la UIB.

L'objectiu d’aquesta convocatòria és concedir ajuts per impulsar i fomentar la mobilitat internacional dels estudiants de màster oficial de la UIB mitjançant la realització d’estades de recerca en universitats i centres d’investigació estrangers, en el marc del Treball de Fi de Màster (TFM).
La UIB, a través del CEP, amb el patrocini de Santander Universidades.
El termini per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria i acaba el dia 19 de març a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola (UTC+1). Data de publicació: 16/12/2020.
(Més informació...)

Ajuts congressos - UIB - Santander
Ajuts CEP-Santander per assistir a congressos per difondre-hi els treballs de fi de màster d'estudis oficials de màster.

Amb aquests ajuts volen ajudar a donar més difusió dels millors treballs de fi de màster (TFM) mitjançant la presentació dels seus resultats a congressos, preferentment internacionals.
La UIB, a través del CEP, amb el patrocini de Santander Universidades.
El termini per presentar sol·licituds comença el dia 16 de desembre de 2020 i acaba el 5 de març del 2021, a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola (UTC+1). Data de publicació: 16/12/2020. NOTA INFORMATIVA: S'ha ampliat el termini fins dia 19 de març de 2021.
(Més informació...)

Convocatòria de quatre beques Joan Vidal Perelló 2020
Convocatòria de quatre beques Joan Vidal Perelló per a estudis de màster (2020-21).

La present convocatòria té com a objectiu ajudar l’alumnat de postgrau de la UIB que cursi els estudis de màster universitari en Advocacia o en Formació del Professorat durant l’any acadèmic 2020-21 i que es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l’evolució acadèmica dels seus estudis. Per això, es convoquen dues beques pel Màster Universitari en Advocacia i dues beques pel Màster Universitari en Formació del Profesorat. Data de publicació dia 15/09/2020. Publicada resolució definitiva, per al màster universitari en Advocacia, el dia 18/12/2020. Publicada resolució DEFINITIVA, per al Màster Universitari en Formació del Professorat, el dia 26/07/2021.  (Més informació...)

Becas Santander Impuls
Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Data de publicació dia 02/09/2020. Publicada resolució línia 1 convocatòria 1 (22/10/2020). Publicada resolució línia 2 convocatòria 1 (03/11/2020). Publicada resolució convocatòria 2 de les línies 1 i 2 (22/01/2021). Publicada resolució línia 2 convocatòria 3 (11/03/2021). Publicada resolució línia 2 convocatòria 4 (04/06/2021) (Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Ajuts a la mobilitat i internacionalització de l’alumnat de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Servei de Relacions Internacionals (SRI), convençuts de la importància de la mobilitat i la internacionalització en el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear uns ajuts a la mobilitat d’alumnat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) vinculat a dobles titulacions de Màster i Doctorat i tesis doctorals en règim de co-tutela internacional o altres casos similars. Data de publicació dia 02/09/2020. (Més informació...)