Escoltar

10980 - Complement de l'Especialitat de Música 2: Contextualització de les matèries. Any acadèmic 2013-14


Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - ESPECIALITAT (MÚSICA) Mallorca Segon semestre
* Català Pendent
( 11 ) - ESPECIALITAT (MÚSICA) Menorca Primer semestre
* Pendent
( 20 ) - ESPECIALITAT (MÚSICA) Eivissa Primer semestre
* Català Pendent
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.