Escoltar

Màster Universitari. Formació del Professorat (MFPR): 2013-14

Calendari, especificat per grups horaris 2013-14

Cronogrames
Especialitat Anglès i Alemany a Mallorca
Especialitat Biologia i Geologia a Mallorca
Especialitat Filosofia a Mallorca
Especialitat Física i Química a Mallorca
Especialitat Geografia i Història a Mallorca
Especialitat Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura a Mallorca
Especialitat Matemàtiques a Mallorca
Especialitat Orientació Educativa a Mallorca
Especialitat Tecnologia Industrial a Mallorca
Especialitat Tecnologia de Serveis a Mallorca
Cronogrames a Eivissa
Especialitat Anglès i Alemany a Eivissa
Especialitat Biologia i Geologia a Eivissa
Especialitat Filosofia en Eivissa
Especialitat Física i Química a Eivissa
Especialitat Geografia i Història en Eivissa
Especialitat Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura a Eivissa
Especialitat Matemàtiques en Eivissa
Especialitat Orientació Educativa a Eivissa
Especialitat Tecnologia Industrial a Eivissa
MFPR Especialitat Tecnologia de Serveis a Eivissa
Cronogrames a Menorca
Especialitat Anglès i Alemany a Menorca
Especialitat Biologia i Geologia a Menorca
Especialitat Filosofia en Menorca
Especialitat Física i Química a Menorca
Especialitat Geografia i Història en Menorca
Especialitat Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura a Menorca
Especialitat Matemàtiques en Menorca
Especialitat Orientació Educativa a Menorca
Especialitat Tecnología Industrial a Menorca
Especialitat Tecnologia de Serveis a Menorca