Llistats

Llistats dels estudis

A partir de la data de publicació corresponent trobareu per a cada màster les corresponents llistes d'alumnes amb esmenes pendents, llistes provisionals d'admesos, llistes definitives, llistes d'espera definitives.

Arts i Humanitats 

Màster Universitari en Filosofia

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Ciències 

Màster Universitari en Ecologia Marina

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Microbiologia Avançada

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Ciències de la Salut 

Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Ciències Socials i Jurídiques 

Màster Universitari en Advocacia

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)
 

Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Preinscripcions amb esmenes pendents
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (provisional)
 
Alumnat admès, exclòs i en llista d’espera (definitiva)