Escoltar

10641 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i... Any acadèmic 2013-14


Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - ESPECIALITAT (LLENG. CATALANA I LITERATURA, LLENG.CASTELLANA I LITERATURA) Mallorca Anual * Català
CA ES EN
( 11 ) - ESPECIALITAT (LLENG. CATALANA I LITERATURA, LLENG.CASTELLANA I LITERATURA) Menorca Anual * Català
CA ES EN
( 21 ) - ESPECIALITAT (LLENG. CATALANA I LITERATURA, LLENG.CASTELLANA I LITERATURA) Eivissa Anual * Català
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.