Tràmits Administratius

La UIB es troba en procés d'implantació de l'administració electrònica, per la qual cosa els tràmits administratius es fan per mitjans electrònics: alguns, amb credencials corporatives a la seu electrònica o a altres aplicacions (UIBdigital, Acadèmic, Plataforma de postgrau), i d'altres, només a la seu electrònica amb certificat electrònic vàlid.

A continuació trobareu la relació de: tràmits específics per als alumnes de màster; què han de fer quan no hi hagi un tràmit específic i el model d'autorització per demanar informació presencialment per a una altra persona.

Tràmits específics disponibles per als alumnes de màster

Què s'ha de fer si no hi ha un tràmit específic?

  • Només per a persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb la UIB.
  • Quan s'acrediti que no disposen de mitjans tècnics o possibilitats de connexió, que no poden fer servir els que la Universitat posi a la seva disposició, o quan la seva discapacitat els impedeixi utilitzar els mitjans necessaris.
  • Quan no hi hagi un procediment específic establert per presentar un escrit, sol·licituds o comunicacions adreçades al Centre d'Estudis de Postgrau sobre qualsevol assumpte.

Amb registre electrònic telemàtic

Mitjançant el tràmit de:

Amb registre electrònic presencial

La petició s'ha de presentar amb aquest model de sol·licitud emplenat i signat:

Demanar informació presencialment per a una altra persona

La consulta d'informació es fa presencialment als serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau o a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera amb cita (demanar cita prèvia). Si la consulta és per a una altra persona, s'ha de presentar una autorització.