Escoltar

10734 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i... Any acadèmic 2013-14


Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - ESPECIALITAT (TECNOLOGIA DE SERVEIS) Mallorca Primer semestre
  • Ortega Dorador, Guadalupe
* Català
CA ES EN
( 10 ) - ESPECIALITAT (TECNOLOGIA DE SERVEIS) Menorca Primer semestre * Castellà
CA ES EN
( 11 ) - ESPECIALITAT (TECNOLOGIA DE SERVEIS) Menorca Primer semestre * Català Pendent
( 20 ) - ESPECIALITAT (TECNOLOGIA DE SERVEIS) Eivissa Primer semestre * Català
CA ES EN
( 21 ) - ESPECIALITAT (TECNOLOGIA DE SERVEIS) Eivissa Primer semestre * Català
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.