Escoltar

10737 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia Industrial. Any acadèmic 2013-14


Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - ESPECIALITAT (TECNOLOGIA INDUSTRIAL) Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 10 ) - ESPECIALITAT (TECNOLOGIA INDUSTRIAL) Menorca Segon semestre
  • Mercadal Gutiérrez, Meritxell Amparo
* Català
CA ES EN
( 20 ) - ESPECIALITAT (TECNOLOGIA INDUSTRIAL) Eivissa Segon semestre * Català
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.