Com hi puc accedir?

Els estudiants amb titulació espanyola de grau o equivalent, titulació estrangera homologada o amb declaració d’equivalència a estudis de grau que vulguin cursar un màster universitari a la UIB han d'iniciar un procediment de preinscripció mitjançant el qual sol·liciten una plaça en un o diversos estudis de màster universitari de la UIB.

A l'apartat <Com hi puc accedir? - Preinscripció, accés i admissió> poden trobar tota la informació sobre la manera com poden fer la preinscripció, així com la documentació que han d'aportar. També hi poden trobar informació sobre com el Centre d’Estudis de Postgrau resol l’accés dels candidats a estudis de màster universitari i com la direcció de cada màster resol l’admissió al màster en concret sol·licitat.

Els estudiants admesos hauran de formalitzar-ne la matrícula, així que també poden trobar la informació per formalitzar-la a l'apartat <Com hi puc accedir? - Matrícula>.

Els estudiants amb titulacions estrangeres poden trobar informació detallada a l'apartat <Com hi puc accedir? - Estudiants amb titulacions estrangeres>

Els terminis per dur a terme cada una d'aquestes accions es poden trobar a l'apartat <Com hi puc accedir? - Terminis de preinscripció, admissió i matrícula>. Heu de clicar al calendari de l'estudi que voleu cursar.

Subapartats