Escoltar

10862 - Complement de l'Especialitat de Física i Química 2: Contextualització .... Any acadèmic 2013-14


Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - ESPECIALITAT FÍSICA I QUÍMICA Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 10 ) - ESPECIALITAT FÍSICA I QUÍMICA Menorca Primer semestre * Català Pendent
( 20 ) - ESPECIALITAT FÍSICA I QUÍMICA Eivissa Anual * Català
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.