Beques, premis i ajuts

Premis extraordinaris de màster

La Comissió Acadèmica d’aquesta Universitat va aprovar, a proposta de la Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau, la concessió dels premis extraordinaris de final d’estudis oficials següents:

Data d'aprovació - Any acadèmic
21 d'abril de 2021 - 2019-20