Beques, premis i ajuts

Premis extraordinaris de màster

La Comissió Acadèmica d’aquesta Universitat va aprovar, a proposta de la Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau, la concessió dels premis extraordinaris de final d’estudis oficials següents:

Data d'aprovació - Any acadèmic
21 d'abril de 2021 - 2019-20 - Annex
Data d'aprovació - Any acadèmic
5 de maig 2022 - 2020-21
Data d'aprovació - Any acadèmic
10 de març 2023 - 2021-22