Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 32 places

En què consisteix?

El màster incideix, en particular, en la formació integrada i multidisciplinària de l'estudiant. Els aspectes centrals són els següents:

  • Donar una formació actualitzada en els coneixements bàsics, metodològics i aplicats de la microbiologia a llicenciats, graduats i professionals relacionats amb la sanitat, el medi ambient, la indústria alimentària, la indústria farmacèutica i la biotecnologia.
  • Proporcionar una base científica i unes habilitats metodològiques per començar una tesi doctoral, i la formació com a investigadors en recerca bàsica i aplicada.
  • Formar especialistes en els aspectes avançats de la microbiologia amb orientació a la inserció laboral en empreses de l'àmbit biotecnològic, sanitari i de serveis, tant en els aspectes de producció i anàlisi com en R+D+I.

Què hi aprendràs?

Conèixer el paper dels microorganismes com a agents patògens, les bases cel·lulars i moleculars de la resposta immunitària, i les eines de diagnòstic i de tractament de les infeccions causades per agents infecciosos.

Aplicar tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular per a l'anàlisi, l'estudi i la identificació de microorganismes en cultiu i en mostres clíniques, ambientals i industrials. Conèixer les aplicacions tradicionals de la microbiologia a la indústria així com el seu ús combinat amb la genètica molecular en biotecnologia.

Conèixer el paper dels microorganismes en sistemes edàfics, aquàtics (incloent els marins) i en l'aire, i descriure la seva interacció i influència sobre l'home i les seves activitats.

Què podràs fer en haver acabat?

Al Doctorat per la Universitat de les Illes Balears en Microbiologia Ambiental i Biomèdica amb menció de qualitat. L'objectiu del Màster en Microbiologia Avançada és formar científics, investigadors i professionals especialitzats en microbiologia, perquè s'integrin en els sectors industrial, de serveis, sanitari, acadèmic, i en centres públics i privats de recerca.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències
Direcció dels estudis Dr. Antonio Bennàsar Figueras
32 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 29,22¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.813,80¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36