Màster Universitari en Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències
Direcció dels estudis Dra. Margarita Gomila Ribas
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
32
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Castellà (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 29,22¤
Cost total: 1.807,27 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El màster incideix, en particular, en la formació integrada i multidisciplinària de l'estudiant. Els aspectes centrals són els següents:

  • Donar una formació actualitzada en els coneixements bàsics, metodològics i aplicats de la microbiologia a llicenciats, graduats i professionals relacionats amb la sanitat, el medi ambient, la indústria alimentària, la indústria farmacèutica i la biotecnologia.
  • Proporcionar una base científica i unes habilitats metodològiques per començar una tesi doctoral, i la formació com a investigadors en recerca bàsica i aplicada.
  • Formar especialistes en els aspectes avançats de la microbiologia amb orientació a la inserció laboral en empreses de l'àmbit biotecnològic, sanitari i de serveis, tant en els aspectes de producció i anàlisi com en R+D+I.
 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari