Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 32 places

Branca de coneixement

Any d'inici
2013-14

Òrgan/s proponent/s

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 29,22¤
  • 2a matrícula : 52,75¤
  • 3a matrícula : 52,75¤
  • 4a matrícula : 52,75¤