Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 32 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Poden sol·licitar-hi preinscripció:

 • Els llicenciats actuals en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Farmàcia, Enginyeria Agrònoma, Medicina i Cirurgia, Química i Veterinària, en què es prevegin coneixements en bioquímica i biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, microbiologia, fisiologia animal i vegetal, i química i qualsevol altre graduat relacionat amb els estudis proposats.
 • Llicenciats espanyols amb estudis basats en sistema ECTS en possessió d’un títol de grau i un mínim de 180 crèdits ECTS d’estudis de primer cicle amb la totalitat de continguts formatius comuns d’un títol de grau i amb continguts de microbiologia i altres àrees afins com bioquímica i biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, microbiologia, fisiologia animal i vegetal, i química.

Les preinscripcions seran estudiades i avaluades per la Comissió Acadèmica del Màster.

Als titulats per universitats estrangeres se’ls aplicarà el que la legislació vigent estableix.

Objectius acadèmics i professionals

Els objectius del màster són:

 • Oferir als alumnes una formació completa que els permeti conèixer el paper dels microorganismes com a agents patògens, les bases cel·lulars i moleculars de la resposta immunitària, i les eines de diagnòstic i de tractament de les infeccions causades per agents infecciosos.
 • Aplicar tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular per a l’anàlisi, estudi i identificació de microorganismes en cultiu i en mostres clíniques, ambientals i industrials.
 • Conèixer les aplicacions tradicionals de la microbiologia en la indústria així com el seu ús combinat amb la genètica molecular en biotecnologia.
 • Conèixer el paper dels microorganismes en sistemes edàfics, aquàtics (inclosos els marins) i en l’aire, i descriure la seva interacció i influència sobre l’home i les seves activitats.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Al Doctorat per la Universitat de les Illes Balears en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia amb menció de qualitat.

Estructura dels estudis

Orientació del màster: acadèmica, professional i investigadora.

Participació d'altres institucions, empreses o organismes públics o privats:

 • Hospital Universitari Son Espases
 • Saniconsult, SL
 • Cidesal, SL
 • Quimiotest, SL
 • Centre Balear de Biologia Aplicada i la Clínica Rotger

Periodicitat de l'oferta: anual

Nombre de places que s'ofereixen: 32

Règim d'estudis: a temps complet

Modalitat: mixta

Període lectiu: anual

Itineraris

Atenent a les assignatures optatives seleccionades, així com el tipus de laboratori en el qual realitzi el seu treball pràctic, l'alumne podrà escollir entre un dels següents quatre itineraris:

Tots els alumnes hauran de realitzar el Treball de Fi de Màster per completar el màster.

Els mòduls del màster així com els itineraris i les guies docents de cada assignatura estan a l'apartat "Assignatures" d'aquest màster.

Examen final

Especificat a les guies docents que podeu trobar a l'apartat "Assignatures".

Criteris d'avaluació i exàmens

Vegeu guia docent de cada mòdul a l'apartat "Assignatures".

Direcció dels estudis

Dr. Antonio Bennàsar Figueras
Departament
Telèfon
971 17 2778

Més informació: Centre d’Estudis de Postgrau. 971 17 3336, postgrauarrobauib.es

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a MMAV

3r vocal
Moranta Prieto, Margarita Maria
4t vocal
Tugores Borràs, Maria Antònia