Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències
Direcció dels estudis Dr. Joaquín Ortega Castro
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
40 (UIB: 5)
Crèdits 120
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Castellà, Anglès (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Màster conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preus Preu públic per crèdit 29,22¤
Cost total: 3.560,47 ¤ (*)(**)
Directe a
Informació addicional: https://tccm.qui.uam.es/

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

L'objectiu principal d'aquest màster és oferir a l'estudiant una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a promoure la seva iniciació en tasques investigadores en l'àmbit de la química teòrica i computacional. La modelització computacional a escala molecular ha esdevingut, els últims vint anys, una eina que abasta, de manera transversal, moltes àrees de coneixement: des de la bioquímica fins als nous materials, passant per totes les disciplines de la química i àrees emergents com la nanociència.

Les simulacions computacionals s'han convertit en una branca important que dóna lloc a un tercer pilar de la ciència que permet que els estudis teòrics i experimentals superin les limitacions que els són inherents. Això ha originat una demanda creixent de personal expert format en aquests camps, una demanda que no només procedeix del món acadèmic, sinó també de la indústria: cada vegada més empreses consideren la modelització a escala molecular com una eina imprescindible.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari