Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 32 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Recerca en Microbiologia Sanitària

Recerca en Microbiologia Sanitària
Nom Crèdits Idioma Període
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològic 10,0 Castellà Primer semestre
11089 - Manipulació Genètica de Microorganismes 5,0 Castellà Primer semestre
11090 - Models Bacterians d'Investigació 5,0 Castellà Primer semestre
11083 - Quimioteràpia Antimicrobiana 5,0 Castellà Segon semestre
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Castellà Segon semestre
11085 - Virologia 5,0 Castellà Segon semestre
11081 - Pràctiques en Grup d'Investigació 14,0 Castellà Anual
11091 - Seminaris d'Especialització 5,0 Castellà Anual

 Recerca en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia

Recerca en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
Nom Crèdits Idioma Període
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològic 10,0 Castellà Primer semestre
11086 - Avanços en Diversitat Microbiana 5,0 Castellà Primer semestre
11087 - Biotecnologia Ambiental 5,0 Castellà Primer semestre
11088 - Microbiologia Marina 5,0 Castellà Primer semestre
11089 - Manipulació Genètica de Microorganismes 5,0 Castellà Primer semestre
11090 - Models Bacterians d'Investigació 5,0 Castellà Primer semestre
11081 - Pràctiques en Grup d'Investigació 14,0 Castellà Anual
11091 - Seminaris d'Especialització 5,0 Castellà Anual

 Control Microbiològic

Control Microbiològic
Nom Crèdits Idioma Període
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològic 10,0 Castellà Primer semestre
11086 - Avanços en Diversitat Microbiana 5,0 Castellà Primer semestre
11087 - Biotecnologia Ambiental 5,0 Castellà Primer semestre
11088 - Microbiologia Marina 5,0 Castellà Primer semestre
11083 - Quimioteràpia Antimicrobiana 5,0 Castellà Segon semestre
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Castellà Segon semestre
11085 - Virologia 5,0 Castellà Segon semestre
11080 - Pràctiques en Empresa 14,0 Castellà Anual

 Docència de la Microbiologia

Docència de la Microbiologia
Nom Crèdits Idioma Període
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològic 10,0 Castellà Primer semestre
11086 - Avanços en Diversitat Microbiana 5,0 Castellà Primer semestre
11087 - Biotecnologia Ambiental 5,0 Castellà Primer semestre
11088 - Microbiologia Marina 5,0 Castellà Primer semestre
11083 - Quimioteràpia Antimicrobiana 5,0 Castellà Segon semestre
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Castellà Segon semestre
11085 - Virologia 5,0 Castellà Segon semestre
11082 - Disseny d'Activitats Curriculars de Laboratori 14,0

 Treball de fi de Màster

Treball de fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11079 - Treball de Fi de Màster 6,0 Anual