Documentació acreditativa

Termini per lliurar documentació

El termini per lliurar la documentació acaba el dia 15 de novembre de 2023 a les 14 hores. Si no la lliurau, us anul·larem d'ofici els serveis acadèmics de la matrícula i no podreu continuar els estudis fins que hàgiu resolt la situació.

Documentació d'exempcions i bonificacions de matrícula

En funció de les condicions indicades a la matrícula, haureu de lliurar documentació acreditativa als serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda o a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera si hi cursau el Màster Universitari en Formació del Professorat. Recordau que, per anar-hi, heu de sol·licitar cita prèvia.

Consultau quines exempcions i bonificacions hi ha i la documentació que heu de presentar en cada cas.

Documentació en cas de pagament domiciliat

Si heu marcat el pagament domiciliat, heu de lliurar l'autorització SEPA, emplenada i signada pel titular del compte, a la consergeria de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda o a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera si hi cursau el Màster Universitari en Formació del Professorat. No cal cita prèvia.

Si teniu l'autorització SEPA signada electrònicament pel titular del compte, la podeu enviar a <master@uib.cat>.

Documents originals de la documentació d'accés

Fins que no es presenti aquesta documentació, no es podran sol·licitar ni certificats acadèmics ni el títol del màster cursat.

L'alumnat amb titulació d'accés de la UIB ha de presentar l'original i una fotocòpia de la documentació d'accés (requisits d'admissió), excepte del títol i del certificat acadèmic, atès que la UIB ja disposa d'aquesta documentació.

L'alumnat amb titulació d'accés que no sigui de la UIB ha de presentar l'original i una fotocòpia de tota la documentació d'accés.

Podeu lliurar aquesta documentació original o compulsada*:

 • Presencialment als serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau o de les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera, amb cita prèvia.
 • Per registre electrònic a una oficina d'assistència en matèria de registres (OAMR) de la vostra localitat, comunitat autònoma, ambaixada o consolat perquè ens facin arribar les còpies electròniques autèntiques. Podeu consultar les oficines disponibles a la vostra localitat o comunitat autònoma a l'enllaç següent: https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro.html
 • Per correu postal certificat a:
  Universitat de les Illes Balears
  Centre d’Estudis de Postgrau
  Serveis administratius - Àrea de Postgrau
  Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
  Carretera de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
* Les úniques compulses vàlides són les realitzades per un notari col·legiat espanyol, per via diplomàtica o consular o per l’organisme que expedeix el document (en aquest darrer cas, ha de constar el pagament de les taxes de la compulsa). Per a la compulsa de documents estrangers, cal consultar-ne els requisits a la web del CEP: "Com hi puc accedir? -> Estudiants amb titulacions estrangeres".

Acreditar la identitat

Per accedir a diverses aplicacions de la UIB (Acadèmic, Aula digital, UIBdigital, correu electrònic…) i per fer diversos tràmits a la seu electrònica, s'utilitzen les credencials corporatives, que s'obtenen en el registre en línia.

Per això, és necessari que hàgiu acreditat la vostra identitat abans del 31 d'octubre de 2024. Fins a aquesta data, els estudiants que no ho hagin fet tindran accés provisional als serveis telemàtics de la UIB. A partir d'aquesta data, deixaran de tenir-hi accés fins que no hagin validat la seva identitat.

A la fitxa del procediment d'acreditació de la identitat d'usuaris de serveis informàtics trobareu les modalitats disponibles per acreditar la vostra identitat. 

* Aprofitau el tràmit d'acreditació d'identitat presencial per lliurar tota la documentació que tingueu pendent: originals d'accés, d'exempcions i bonificacions, etc.

Documentació per acreditar la residència

Els estrangers que hagin d’acreditar la residència perquè no se’ls apliqui l’increment del 30% de preu pels serveis acadèmics han de presentar la documentació per acreditar aquesta condició, que ha d'estar vigent a l'inici de l'any acadèmic (11 de setembre de 2023).

A més, tenen fins al dia 31 de desembre de 2023 per sol·licitar la devolució d’aquest increment.

Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

Si heu matriculat alguna assignatura que requereix un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i a la matrícula no heu autoritzat que la UIB faci la consulta al Ministeri de Justícia, heu de lliurar aquest certificat abans de l'inici de les classes