Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències
Direcció dels estudis Dra. María del Carmen Rotger Pons
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
25
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Català, Castellà, Anglès (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preus Preu públic per crèdit 29,22¤
Cost total: 1.807,27 ¤ (*)(**)
Directe a
Informació addicional: http://dqu.uib.cat/

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

Durant el passat segle la investigació científica s'ha caracteritzat per una progressiva especialització i una divisió cada vegada més accentuada dels temes objecte d'estudi. Per contra, molts dels problemes rellevants per a la societat són multifacètics i el seu estudi requereix una certa capacitat de visió general i de connexió d'idees. En aquest context, una formació de postgrau en Ciència i Tecnologia Química (CiTQ) proveeix de les eines i la formació necessària per aconseguir una visió global de la química i d'àrees afins, així com dels seus processos industrials.

El químic amb formació interdisciplinària està capacitat per desenvolupar la seva tasca investigadora/professional més enllà de les fronteres dels camps tradicionals, pot col·laborar amb investigadors/professionals d'altres disciplines alienes a la química i la seva tecnologia i aportar com a valors afegits la seva sòlida formació, la seva comprensió dels processos i reaccions químics en camps diversos i la seva capacitat de transvasar idees d'un camp a altres, com ara la biologia, l'alimentació, la medicina, l'energia, el medi ambient i els materials, entre d'altres.

El Màster en Ciència i Tecnologia Química deriva de l'antic Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química, que es va implementar el 2006 i s'ha cursat de forma ininterrompuda fins a 2014, i constituïa la fase formativa del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química. Aquest programa de doctorat té la menció de qualitat del Ministeri d'Educació MCD2007-00572, així com la Menció cap a l'Excel·lència del Govern Espanyol (REF MEE2011-0104). L'experiència acumulada ha servit per dissenyar un nou màster adaptat a la nova normativa i a les necessitats de l'entorn laboral i social actual.

Col·labora amb aquest màster

Fundación Carolina

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari