Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

Branca de coneixement

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 29,22€
  • 2a matrícula : 52,75€
  • 3a matrícula : 52,75€
  • 4a matrícula : 52,75€