Escoltar

Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

Branca de coneixement

Any d'inici
2014-15

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 29,22¤
  • 2a matrícula : 52,75¤
  • 3a matrícula : 52,75¤
  • 4a matrícula : 52,75¤