Personal d'Administració i Serveis

Personal d'Administració i Serveis de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Atenció a l'alumnat

Del 01 d'octubre al 31 de maig

Atenció presencial:
- matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
- horabaixes: dimarts i dijous de 16 a 18 hores

Cita prèvia: Per poder realitzar la sol·licitud de cita previa heu de utilitzar l'aplicatiu que trobareu a: https://citaprevia.uib.es/

De l'1 juny al 30 de setembre

Atenció presencial:
- matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
- horabaixes: dijous de 16 a 18 hores

Cita previa: Per poder realitzar la sol·licitud de cita previa heu de utilitzar l'aplicatiu que trobareu a: https://citaprevia.uib.es/
- De l'1 juliol al 15 de setembre: de dilluns a divendres de 8.30 a 9 hores i de 13 a 13.30 hores
- De l'1 juny al 30 de juny i del 16 de setembre al 30 de setembre: de dilluns a divendres de 13 a 14 hores

Agost, Nadal i Pasqua

Tancat

Atenció al professorat

Atenció presencial

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Horabaixes:
- De dia 1 d’octubre fins a dia 31 de maig: dimarts i dijous de 16 a 18 hores.
- De dia 1 de juny fins a dia  30 de setembre: dijous de 16 a 18 hores.

Cita Prèvia

Per poder realitzar la sol·licitud de cita previa podeu enviar un correu electrònic a l'adreça citaprevia.postgrau@uib.es

Agost, Nadal i Pasqua

Tancat

Administradora de centre

Nom Telèfon Funció
María Isabel Campos Cuenca 971 17 3223 Administradora de centre

Estudis de Màster

Gestió acadèmica dels estudis de màster

Nom Telèfon Funció
Margarita Prohens López 971 25 9988 (responsable)
Maria Del Carmen Flaquer Paredes 971 17 2331
Margarita Maria Moranta Prieto 971 17 2502
Joan Bosch Cladera 971 17 2776
Roser Pons Francitorra 971 25 9597

Planificació docent, certificats per al PDI i TFM

Nom Telèfon Funció
Magdalena Ripoll Nicolau 971 17 3481 (responsable)
Nieves Ribas Castells 971 25 9968
Marina Rigol Alsina 971 17 2775
Ainhoa Caruana Alonso 971 17 2864

Estudis de doctorat

Gestió acadèmica dels estudis de doctorat

Nom Telèfon Funció
Dolores Panadés Morey 971 25 9895 (responsable)
Margarita Calderon Blanco 971 17 2348
Carolina Orvay Forteza 971 17 2344

Tesis doctorals

Nom Telèfon Funció
Inmaculada Fiol Duran 971 17 2584

Àrees compartides pels estudis de màster i doctorat

Planificació acadèmica, verificació i acreditació de titulacions

Nom Telèfon Funció
Patricia Alcover Pascual 971 25 9820
Yolanda Gómara Prats 971 17 3056
Vanesa León Maldonado 971 17 3189

Comptabilitat

Nom Telèfon Funció
Maria Sánchez Pons 971 17 2349 (responsable)
Francisca Colomar Rossello 971 17 2345

Informàtica

Nom Telèfon Funció
Pedro Juan Mayrata Pou 971 17 1333 (responsable)
Miguel Soler Serrano 971 25 9980