Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 32 places

11081. Pràctiques en Grup d'Investigació (2019-20)

Crèdits 14 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN