Màster Universitari en Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis

Per contactar amb la direcció de l'estudi han de enviar les seves consultes a la direcció de correu electrònic direccio.mfpr@uib.cat

Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
310
Crèdits 60
Modalitat

Modalitat: Presencial

Campus Mallorca, Eivissa, Menorca
Idioma
Català, Castellà (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 15,63¤
Cost total: 991,87 ¤ (*)(**)
Directe a
Informació addicional: http://mfp.uib.cat/

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El Màster Universitari en Formació del Professorat (MFPR), juntament amb la titulació de grau pertinent, habilita per optar a llocs docents en centres públics, mitjançant el preceptiu sistema d’accés, i per a l’exercici docent en centres concertats i privats. El seu contingut garanteix la capacitació adequada per a afrontar els reptes del sistema educatiu i adapta els ensenyaments a les noves necessitats formatives. El títol respon a la necessitat de formar el professorat perquè sigui capaç d’afrontar els desafiaments de l’educació en el segle XXI.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari