Escoltar

Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

En què consisteix?

En el context actual, les organitzacions s'enfronten a l'important repte de mantenir la seva competitivitat, tot i el progressiu augment de les exigències i en un context social en continu canvi. En aquest marc, els recursos humans són el pilar sobre el qual se sustenta qualsevol organització, tant pública com privada. 

"Capital humà, recursos humans..." són termes d'actualitat que ens recorden que els/les treballadors/es i el seu comportament són el principal avantatge competitiu de qualsevol empresa o institució. D'aquí la necessitat d'actualització i de millora constant en la gestió dels recursos humans.

Què hi aprendràs?

L'objectiu formatiu general del Màster és oferir els coneixements i les competències necessàries que permetin a l'estudiant exercir com un professional en recursos humans o desenvolupament organitzacional, especialment en l'àmbit de la formació i direcció d'equips, tant en organitzacions públiques com privades.

Què podràs fer en haver acabat?

El Màster proposat té una orientació professional i un dels seus principals objectius és formar els/les titulats/ades per fer la seva funció en departaments de gestió de recursos humans, formació de formadors, i direcció de centres educatius. En aquest sentit, els ensenyaments del Màster que es proposa tenen com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada orientada a l'especialització professional.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
25 places
60 crèdits

Semipresencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 29,22¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.813,80¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36