Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

10725. Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors (2019-20)

Crèdits 2.5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Disponible a partir del 19/07/2019

Guies docents d'anys anteriors