Escoltar

Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

El Màster Universitari en Investigació Biomèdica té una orientació investigadora i proporciona una formació multidisciplinària en l'àmbit de la investigació en Biomedicina, amb una sòlida preparació científica, avançada, multidisciplinària i integradora de la Bioquímica, la Biologia Molecular i la Biologia Cel·lular de la salut i la malaltia. La formació del Màster s'adreça a la investigació translacional competitiva que contribueixi a un millor coneixement de les bases moleculars de la patologia humana, així com al descobriment i desenvolupament de nous procediments preventius, diagnòstics i terapèutics basats en els coneixements de les biociències moleculars.

El Màster inclou tres especialitats. Per obtenir qualsevol de les tres especialitats ofertes, a més de superar les assignatures corresponents, caldrà que el Treball de Fi de Màster es correspongui amb l'àmbit de coneixement de l'especialitat triada, tot això, avalat pel tutor.

L'alumne ha de cursar una de les tres especialitats per obtenir el títol.

Les especialitats que s'ofereixen són:

  • Especialitat en Investigació en Càncer
  • Especialitat en Investigació en Síndrome Metabòlica i Envelliment
  • Especialitat en Investigació Transversal en Biomedicina

Què hi aprendràs?

Cursant el Màster aprendràs a dissenyar experiments i activitats que permetin la creació de coneixement rellevant en el camp de la investigació biomèdica, treballant amb integritat científica i respecte als principis ètics en la investigació biomèdica. Seràs capaç de generar resultats precisos i reproduïbles que permetin treure conclusions vàlides en el camp de la Biomedicina. Alhora, sabràs gestionar, analitzar i difondre la informació aplicada a la investigació biomèdica i adquiriràs pensament crític i capacitat d'avaluar l'impacte dels resultats de recerca obtinguts, valorant així mateix les possibilitats de transferència tecnològica dels resultats obtinguts en el desenvolupament de la investigació biomèdica. Adquiriràs la capacitat per implementar les normes i els procediments que permeten treballar amb seguretat en un laboratori d'investigació biomèdica.

El Màster també et formarà per treballar en equip i realitzar col·laboracions multidisciplinàries en l'àmbit de la recerca biomèdica. Dominaràs la comunicació de propostes i resultats de recerca oralment i per escrit utilitzant un llenguatge científic de nivell avançat en l'àmbit de la recerca biomèdica.

Què podràs fer en haver acabat?

Aquest màster pretén formar investigadors amb una sòlida formació molecular que puguin participar en investigació bàsica, clínica i translacional en un entorn acadèmic, industrial o hospitalari. D'aquesta manera els titulats del Màster en Investigació Biomèdica podran tenir una àmplia oferta per inserir-se al món laboral.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències de la Salut
20 places
60 crèdits

Semipresencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 30,01¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.861,20¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36