Escoltar

Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 20 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Mòdul Bàsic

Mòdul Bàsic
Nom Crèdits Idioma Període
11730 - Fonaments de la Investigació Biomèdica 6,0 Castellà Primer semestre
11731 - Tècniques Experimentals en Biomedicina 6,0 Castellà Primer semestre
11732 - Seminaris Avançats d'Investigació 3,0 Anglès Primer semestre

 Especialitat en Investigació en Cancer. Obligatòries

Especialitat en Investigació en Cancer. Obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
11733 - Bases Moleculars de la Carcinogènesi 5,0 Castellà Primer semestre
11734 - Oncologia Molecular 5,0 Català Primer semestre
11737 - Estratègia Experimental Avançada 5,0 Anglès Segon semestre

 Especialitat en Investigació en Cancer. Optatives

Especialitat en Investigació en Cancer. Optatives
Nom Crèdits Idioma Període
11220 - Biotecnologia en Biomedicina 5,0 Anglès Primer semestre
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0 Castellà Primer semestre
11085 - Virologia 5,0 Castellà Segon semestre
11221 - Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica 5,0 Català Segon semestre
11227 - Tècniques Genètiques Avançades 5,0 Castellà Segon semestre

 Especialitat en Investigació en Síndrome Metabòlic i Envelliment. Obligatòries

Especialitat en Investigació en Síndrome Metabòlic i Envelliment. Obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
11735 - Alteracions Metabòliques Associades a la Obesitat i a la Diabetis 5,0 Castellà Primer semestre
11736 - Estrès Oxidatiu i Envelliment 5,0 Castellà Primer semestre
11738 - Patologia Cardiovascular 5,0 Castellà Segon semestre

 Especialitat en Investigació en Síndrome Metabòlic i Envelliment. Optatives

Especialitat en Investigació en Síndrome Metabòlic i Envelliment. Optatives
Nom Crèdits Idioma Període
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0 Castellà Primer semestre
11740 - Interrelacions Metabòliques dels Nutrients: cicles interòrgans 5,0 Primer semestre
11221 - Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica 5,0 Català Segon semestre
11244 - Bases Cel·lulars i Moleculars dels Processos Neurodegeneratius 5,0 Castellà Segon semestre
11739 - Bases Moleculars de la Calcificació Patològica 5,0

 Especialitat en Investigació en Transversal en Biomedicina. Obligatòries

Especialitat en Investigació en Transversal en Biomedicina. Obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
11734 - Oncologia Molecular 5,0 Català Primer semestre
11735 - Alteracions Metabòliques Associades a la Obesitat i a la Diabetis 5,0 Castellà Primer semestre
11244 - Bases Cel·lulars i Moleculars dels Processos Neurodegeneratius 5,0 Castellà Segon semestre
11738 - Patologia Cardiovascular 5,0 Castellà Segon semestre

 Especialitat en Investigació en Transversal en Biomedicina. Optatives

Especialitat en Investigació en Transversal en Biomedicina. Optatives
Nom Crèdits Idioma Període
11220 - Biotecnologia en Biomedicina 5,0 Anglès Primer semestre
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0 Castellà Primer semestre
11733 - Bases Moleculars de la Carcinogènesi 5,0 Castellà Primer semestre
11736 - Estrès Oxidatiu i Envelliment 5,0 Castellà Primer semestre
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Castellà Segon semestre

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11741 - Trebal de Fi de Màster 20,0 Segon semestre