Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

  2016-17
Alumnes de nou ingrés 3
Alumnes matriculats 3
Alumnes titulats 1

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Pilar Roca Salom
Personal Docent i Investigador
 • Ana Mª Proenza Arenas
 • Priam de Villalonga Smith
 • Jorge Sastre Serra
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Joana Vilanova Llompart

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 18/01/2017
Verificació Memòria del títol oficial 25/07/2016
Verificació Informe final de verificació 02/06/2016

Treballs de fi de màster

 • Analysis of changes in immune cells lipid fingerprint after their in-vitro activation
 • Effects of active compounds present in beer on oxidative stress in colon cancer cells.
 • Efecto de los estrógenos en la resistencia hepática a la insulina y la función mitocondrial en ratas ZDF.
 • Effects of genistein on the gene expression related to inflammation in breast cancer cell lines
 • Desarrollo de una metodología para evaluar el riesgo de cristalización de ácido úrico en orina humana (RCAU). Estudio de los efectos del consumo de distintos productos derivados del cacao en el riesgo de cristalización del ácido úrico en orina de voluntarios sanos.
 • Validation of a transfection protocol to study the functionality of small RNAs in the U-2932 cell line of diffuse large cell B lymphoma
 • Effects of genistein on the mitochondrial function and the antioxidant response in human colon cancer cells
 • Caracterización del efecto molecular de fenotiazinas antipsicóticas en células de glioma: Estudio del potencial cooperativo con temozolomida.
 • Estudio de la proteína surfactante D como posible biomarcador en pacientes SAHS pediátricos
 • Effects of hop-derived prenylflavonoids on mitochondrial function of SW620 colon cancer cells
 • Nuevas aplicaciones biológicas de las cicloescuaramidas: estudio de sus efectos sobre líneas celulares
 • Mitochondrial functionality is regulated by alkylphosphocholines in human colon cancer cells
 • Study of antioxidant response and mitochondrial function on I, II, III and IV stages in biopsies of colon cancer
 • Study of the inflammatory state in tumor tissue of colorectal cancer patients depending on the stage
 • Role of receptor tyrosine kinases and Rho GTPase mediated signaling in the regulation of the invasive phenotype in malignant gliomas