Escoltar

Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Branca de coneixement

Direcció dels estudis

Caràcter

Màster Interuniversitari

Universitats participants:

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 28,45¤
  • 2a matrícula : 51,36¤
  • 3a matrícula : 51,36¤
  • 4a matrícula : 51,36¤