Escoltar

Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments
Nom Crèdits Idioma Període
10765 - Educació i Inclusió 3,0 Català Primer semestre
10766 - Educació Inclusiva en l'Àmbit Escolar 3,0 Català Primer semestre
10767 - Educación Inclusiva en l'Àmbit Social 3,0 Català Primer semestre

 Optatives del mòdul : Actualizació en investigació

Optatives del mòdul : Actualizació en investigació
Nom Crèdits Idioma Període
10771 - Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat 3,0 Català Primer semestre
10770 - Investigació en Estratègies i Recursos per Atendre la Diversitat 3,0
10772 - Investigació en Atenció a la Diversitat al Llarg del Cicle Vital 3,0

 Planificaciò i organizaciò de la intervenciò educativa en l'Escola

Planificaciò i organizaciò de la intervenciò educativa en l'Escola
Nom Crèdits Idioma Període
10776 - Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat 3,0 Català Segon semestre
10777 - Ensenyament i Planificació Multinivell 3,0 Català Segon semestre
10778 - Estructuració Cooperativa de l'Activitat en l'Aula 3,0 Català Segon semestre

 L'atenciò socioeducativa de persones vulnerables a processos d'exclusiò

L'atenciò socioeducativa de persones vulnerables a processos d'exclusiò
Nom Crèdits Idioma Període
10779 - Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca 3,0 Català Segon semestre
10780 - Transició a la Vida Adulta i la Vellesa 3,0 Català Segon semestre
10781 - Integració Social de Col·lectius amb Riscs d'Exclusió 3,0 Català Segon semestre

 Pràctiques externes

Pràctiques externes
Nom Crèdits Idioma Període
10829 - Pràctiques 6,0 Segon semestre

 Treball Fi de Màster

Treball Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
10830 - Treball de Fi de Màster 9,0 Segon semestre