Escoltar

Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

11375. Química Verda (2020-21)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

  • Període
    Segon semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
  • Guia docent
    Pendent

Guies docents d'anys anteriors