Escoltar

Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

11078. Tècniques d'Anàlisi Microbiològic (2020-21)

Crèdits 10 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

Guies docents d'anys anteriors