Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria

Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria
Nom Crèdits Idioma Període
10177 - Comptabilitat d'Entitats no Lucratives (ONG) 7,5 Català Primer semestre
10178 - Auditoria Comptable I 7,5 Castellà Primer semestre
10180 - Comptabilitat Financera i de Societats Superiors 7,5 Castellà Primer semestre
10182 - Sistema Fiscal 7,5 Castellà Primer semestre
11034 - Normes Internacionals i Consolidació 7,5 Castellà Primer semestre
10174 - Anàlisi Comptable Superior 7,5 Català Segon semestre
10181 - Comptabilitat Directiva i de Gestió 7,5 Castellà Segon semestre
11035 - Auditoria Comptable III 7,5 Castellà Segon semestre
11040 - Auditoria Comptable II 7,5 Castellà Segon semestre
10573 - Pràcticum del Màster en Comptabilitat 7,5 Castellà Anual
10710 - Treball de Fi de Màster 7,5 Anual
10176 - Comptabilitat i Gestió Mediambiental de l'Empresa 7,5