Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 30 places

Cronogrames, especificats per grups horaris 2019-20

Disponible a partir del 01/07/2019