Escoltar

Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 30 places

10710. Treball de Fi de Màster (2019-20)

Crèdits 7.5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN

  • Període
    Anual
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
  • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 2, 2S, MCAU Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 2, 2S, MCAU Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 95, 2S Mallorca
  • Pendent
GRUP 2, 2S, MCAU Mallorca