Màster Universitari en Advocacia i Procura

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Àmbit de coneixement Dret i especialitats jurídiques
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
80
Crèdits 90
Campus Mallorca
Idioma
Català, Castellà (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 15,63¤
Cost total: 1.460,77 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El principal objectiu del Màster Universitari en Advocacia i Procura és facilitar als graduats i llicenciats en Dret els instruments i els recursos necessaris per capacitar-los en les habilitats, actituds i coneixements pràctics mínims que els permetin iniciar-se en l’exercici de l'advocacia i la procura amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte a la deontologia. Si bé aquest és l’objectiu principal del Màster, també es desenvoluparan activitats, fonamentalment d’avaluació, que serviran d’assaig per afrontar la prova que hauran de superar els estudiants ja postgraduats per accedir a la professió d’advocat i procurador.

Aquest màster és fruit de l’acord entre la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB) i l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de les Illes Balears (ICPIB).

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari