Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Assignatures

 Màteries

Màteries
Nom Crèdits Idioma Període
10705 - Quantitative Methods 9,0 Primer semestre
10707 - Behavior, Organizations and Contracts 12,0 Primer semestre
10706 - Finande and Corporate Governance 12,0 Segon semestre
10708 - Markets, Strategy and Performance 12,0 Segon semestre
10709 - Masther Thesis 15,0 Anual