Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

Cronogrames, especificats per grups horaris 2018-19

Horari/cronograma del màster no disponible actualment.