Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Informació addicional: http://pagines.uab.cat/mmobe/
Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Dr. Lluís Bru Martínez
30 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Màster conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 26,18¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.631,40¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36