Escoltar

Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

10708. Markets, Strategy and Performance (2018-19)

Crèdits 12 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

  • Període
    Segon semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
  • Guia docent
    Pendent

Guies docents d'anys anteriors