Escoltar

Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Mòdul 1 : Estructural

Mòdul 1 : Estructural
Nom Crèdits Idioma Període
11001 - Sistemes Dinàmics i Caos 6,0 Anglès Primer semestre
11002 - Processos Estocàstics 3,0 Anglès Primer semestre
11003 - Xarxes Complexes 3,0 Anglès Primer semestre
11004 - Formació de Patrons 3,0 Anglès Primer semestre
11005 - Introducció als Sistemes Complexos 3,0 Anglès Primer semestre
11007 - Presentació i Visualització Científica 3,0 Anglès Primer semestre
11292 - Fenòmens Cooperatius i Fenòmens Crítics 6,0 Anglès Primer semestre
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació 6,0 Anglès Primer semestre
11006 - Física Quàntica per a Sistemes Complexos 6,0 Anglès Segon semestre

 Mòdul 2: Específic

Mòdul 2: Específic
Nom Crèdits Idioma Període
11008 - Fenòmens Col·lectius de no Equilibri 3,0 Anglès Segon semestre
11009 - Dinàmica Espacio- temporal 3,0 Anglès Segon semestre
11010 - Biologia de Sistemes 3,0 Anglès Segon semestre
11011 - Física Estadística de Sistemes Biològics 3,0 Anglès Segon semestre
11012 - Modelització i Dinàmica de Sistemes Neuronals 3,0 Anglès Segon semestre
11013 - Fotònica no Lineal 6,0 Anglès Segon semestre
11014 - Òptica Quàntica i no Lineal 3,0 Anglès Segon semestre
11015 - Fenòmens Col·lectius en Sistemes Socials 3,0 Anglès Segon semestre
11016 - Transport i Renou Quàntics 3,0 Anglès Segon semestre
11017 - Teoria de la Informació 3,0 Anglès Segon semestre
11018 - Turbulència i Fenòmens no Lineals en Fluids 3,0 Anglès Segon semestre

 Optatives altres màsters.Màxim de 6 crèdits

Optatives altres màsters.Màxim de 6 crèdits
Nom Crèdits Idioma Període
10039 - Evolució del Llenguatge 5,0
10093 - Simulació i Anàlisi de Dades en Dinàmica de Fluids 5,0
10095 - Computació Distribuïda i Tractament Massiu de Dades 5,0
10252 - Fonaments Matemàtics de la Química Teòrica 4,5
10263 - Teoria Avançada de l'Estructura Electrònica 6,0
10537 - Comunicació Cel·lular 5,0
10563 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0
10570 - Genètica de la Conservació 7,5
10580 - Formació en Recerca sobre Ciències Cognitives i Socials 5,0
10813 - Fonaments de la Química Quàntica i Mecànica Estadística 10,0
10823 - Dinàmiques Química i Molecular i Simulació i Modelització per Ordinador 9,0
10924 - Mètodes Probabilístics 5,0
10925 - Sistemes de Comunicacions Digitals i Aplicacions 5,0
10928 - Tractament Matemàtic de la Informació Borrosa 5,0

 Mòdul 3: Treball de fi de Màster

Mòdul 3: Treball de fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11444 - Treball de Fi de Màster 12,0 Anglès Segon semestre