Escoltar

Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

11005. Introducció als Sistemes Complexos (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S