Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2021-22

10910. Medis de Comunicació i Primera Infància (2021-22)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S