Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Alumnes de nou ingrés 19 25 13 11 8 12 14 14
Alumnes matriculats 19 33 31 23 19 17 24 25
Alumnes titulats 7 11 12 9 10 8 10 8

 

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Esperança Bosch Fiol
Secretària
Capilla Navarro Guzmán
Personal Docent i Investigador
 • Victoria A. Ferrer Pérez
 • Margalida Capellà Roig
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Catalina Calafat Villalonga

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Treballs de fi de màster

 • Ética del cuidado y educación
 • Violencia simbólica en el discurso periodístico de las noticias audiovisuales producidas por el Gobierno de las Islas Baleares (enero-diciembre de 2015)
 • Proyecto de Intervención en la Policía Local: Formación en Violencia de Género
 • El Teatro Foro como herramienta de prevención de la violencia de género
 • Proyecto de intervención social dirigido a las mujeres refugiadas víctimas de violencia machista
 • Propuesta de formación en prevención y actuación ante las agresiones sexuales dirigida al personal que trabaja en los espacios de ocio nocturnos
 • Atención integral a mujeres víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral
 • Propuesta de intervención psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género
 • L'Educació Sexual en Matèria de Gènere
 • Formación para la intervención con mujeres en situación de emergencia por violencia de género desde el 112 en Baleares
 • Proyecto de inserción sociolaboral "Mujeres de Andratx adelante".
 • Propuesta de Intervención con varones que compran sexo como mejora de la realidad de las personas que lo venden
 • Conte contat, mite desmuntat. Programa d'intervenció de la violència a través de la deconstrucció dels mites de l'amor romàntic per a adolescents.
 • Hacia una educación infantil libre de violencias sexistas en las Islas Baleares
 • Dones en entorns de prostitució: Prevenció de la violència de gènere i intervenció amb possibles víctimes
 • Terapia asistida con animales en mujeres que han padecido violencia de género
 • Propuesta de intervención con mujeres saharauis con diversidad funcional física: Afrontando el reto de la maternidad
 • "Proyecto de intervención en igualdad y prevención de violencia de género en jóvenes drogodependientes de Proyecto Hombre"
 • Programa d'intervenció contra el sexisme i la violència de gènere per a Escoltes i Guies
 • Professionalització de les dones estrangeres dins el règim domèstic
 • La Prevenció en adolescents sobre les conductes masclistes perpetuades a través del WhatsApp
 • Inclusió de la Igualtat en la primera etapa d’Educació Primària: Projecte didàctic.
 • La gestación por sustitución desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la mujer y del menor
 • LA INTEL·LIGÈNCIA TAMBÉ ÉS BELLA: Què veiem primer, la seva bellessa o la seva capacitat?
 • Projecte d'intervenció en la salut per a dones immigrants a Mallorca
 • Atreveix-te amb la igualtat
 • Protocol d'intervenció psicològica d'orientació feminista amb adolescents víctimes de violència de gènere
 • Propuesta de Intervención para el empoderamiento de las mujeres gitanas
 • Proyecto coeducativo para madres y padres de niñas y/o niños de 3 a 6 años
 • Taller per a la prevenció de la violència de gènere per a dones a Atenció Primària de Salut
 • Encaixant realitats: Visibilitzant a les víctimes de tracta
 • Els itineraris d'inserció en dones víctimes de violència de gènere des dels Serveis Públics d'ocupació: SOIB i SEPE
 • Formació professional i gènere: estratègies per combatre la segregació de gènere en els cicles formatius de grau mitjà
 • Dones africanes i violència domèstica: Un programa d'intervenció
 • Formació de residents de comare per a la prevenció, detecció i intervenció front a la violència de gènere
 • (Trans)formant-(nos) en gènere. Una proposta per treballar la perspectiva de gènere amb professorat no universtitari
 • La publicitat en les cadenes de programació infantil. Anàlisi i Proposta de bones pràctiques des d'una Perspectiva de Gènere
 • Decàleg de bones pràctiques en l'ús de les xarxes socials per a la prevenció de la violència de gènere en adolescents.
 • El dret a la Igualtat de la Participació Política de les Dones en els partits polítics: disseny d'una Pla d'igualtat en el moviment politic équatorià Aliança País.
 • Per amor a l'Art
 • Cyberbullying, violènia en un clic. Taller de prevenció del Cyberbullying en adolescents amb perspectiva de gènere.
 • Programa d'intervenció i desenvolupament en competències i Orientació Laboral per a Víctimes de Violència de Gènere.
 • Protocol de detecció e intervenció en una ONG a situacions de violència de gènere.
 • Taller d'autoestima per a víctimes de violència de gènere
 • Comparativa autonòmica de serveis per a victimes de violència de gènere.
 • Xarxes socials: una nova forma de violència de gènere.