Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 35 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Assignatures

 Mòdul 1 obligatori : Fonaments de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Mòdul 1 obligatori : Fonaments de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Nom Crèdits Idioma Període
10269 - Nutrició Molecular 3,0 Primer semestre
10271 - Homeòstasi Energètica i Alimentació Funcional 3,0 Castellà Primer semestre
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica 3,0 Castellà Primer semestre
10274 - Fonts i Finançament de R+D+I Alimentària 2,0 Anglès Primer semestre
11255 - Components Bioactius i Funcionals dels Aliments 3,0 Castellà Primer semestre
10275 - Nutrició i Patologies 3,0 Castellà Segon semestre
10276 - Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 5,0 Castellà Segon semestre
10277 - Mètodes i Tècniques de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 3,0 Castellà Segon semestre

 Mòdul 2A optatiu: Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Mòdul 2A optatiu: Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Nom Crèdits Idioma Període
10280 - Seminaris d'Investigació en Nutrigenòmica 3,0 Castellà Primer semestre
10289 - Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals 3,0 Castellà Primer semestre
11256 - Tècniques d'Investigació al Laboratori 6,0 Castellà Segon semestre

 Mòdul 2B optatiu : Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional

Mòdul 2B optatiu : Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional
Nom Crèdits Idioma Període
10290 - Empresa Alimentària i Màrqueting 3,0 Castellà Primer semestre
10284 - Aliments Funcionals 3,0 Anglès Segon semestre
11257 - Seguretat, Eficàcia i Aspectes Normatius dels Aliments 4,0 Castellà Segon semestre
10285 - Seminaris de Desenvolupament i Innovació 2,0 Castellà Anual

 Assignatures optatives per qualsevol mòdul

Assignatures optatives per qualsevol mòdul
Nom Crèdits Idioma Període
10287 - Control Circardià de la Ingesta 2,0 Castellà Primer semestre
11258 - Integració Metabòlica i Nutrició Personalitzada 3,0 Castellà Primer semestre
11260 - Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments 3,0 Castellà Primer semestre
11259 - Biomembranes i Lípids. Fonaments Relacionats amb Nutrició 3,0 Castellà Segon semestre
11261 - Bioinformàtica 3,0 Anglès Segon semestre
11262 - Capacitació per a l'Experimentació Animal 6,0 Castellà Anual

 Mòdul obligatori de finalització

Mòdul obligatori de finalització
Nom Crèdits Idioma Període
11263 - Pràcticum 9,0 Castellà Anual
11264 - Treball de Fi de Màster 6,0