Escoltar

Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

Branca de coneixement

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 29,22¤
  • 2a matrícula : 52,75¤
  • 3a matrícula : 52,75¤
  • 4a matrícula : 52,75¤