Escoltar

Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Assignatures

 Formació comú: Planificació i Gestió de Recursos Humans

Formació comú: Planificació i Gestió de Recursos Humans
Nom Crèdits Idioma Període
10712 - Processos en la Planificació i Gestió dels Recursos Humans 5,0 Castellà Primer semestre
11023 - Creació i Direcció d'Equips de Treball 5,0 Castellà Primer semestre

 Formació comú: Planificació i Gestió de la Formació

Formació comú: Planificació i Gestió de la Formació
Nom Crèdits Idioma Període
11024 - Planificació i Gestió de la Formació 2,5 Castellà Primer semestre
11025 - Anàlisi de Necessitats Formatives 2,5 Català Primer semestre

 Formació comú: Metodología d'investigació i intervenció en les organitzacions

Formació comú: Metodología d'investigació i intervenció en les organitzacions
Nom Crèdits Idioma Període
10720 - Usos i Abusos de l'Estadística 5,0 Castellà Primer semestre
10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les ... 5,0 Castellà Primer semestre
10722 - Tècniques Psicomètriques de Validació de ... 5,0 Castellà Primer semestre

 Mòdul de finalització

Mòdul de finalització
Nom Crèdits Idioma Període
11026 - Treball de Fi de Màster 7,0 Castellà Segon semestre
11027 - Pràctiques Externes 8,0 Castellà Segon semestre

 Especialitat: Direcció i Gestió d'Equips de Treball

Especialitat: Direcció i Gestió d'Equips de Treball
Nom Crèdits Idioma Període
10723 - Processos, Estratègies i Tècniques Implicades en el Rendiment dels Equips.. 5,0 Castellà Segon semestre
10724 - Intervenció en els Equips. Conflictes i Negociació 5,0 Castellà Segon semestre

 Especialitat: Direcció de Centres Educatius i Formació de Formadors

Especialitat: Direcció de Centres Educatius i Formació de Formadors
Nom Crèdits Idioma Període
10725 - Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors 2,5 Català Segon semestre
10726 - L'Ofici de la Formació de Formadors 2,5 Català Segon semestre
10727 - Funció Directiva 2,5 Català Segon semestre
10728 - Funció Pedagògica 2,5 Català Segon semestre