Màster Universitari. Neurociències

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Obligatòries

Obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
11240 - Neurobiologia Cel·lular 5,0 Català Primer semestre
11241 - Neurociència Cognitiva 5,0 Anglès Primer semestre
11242 - Neurofarmacologia i Sistemes de Neurotransmissió 5,0 Castellà Primer semestre
11243 - Neurofisiologia 5,0 Castellà Primer semestre

 Optatives

Optatives
Nom Crèdits Idioma Període
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0 Castellà Primer semestre
11244 - Bases Cel·lulars i Moleculars dels Processos Neurodegeneratius 5,0 Castellà Primer semestre
11245 - Cronobiologia 5,0 Castellà Segon semestre
11246 - Dolor i Cervell 5,0 Castellà Segon semestre
11247 - El Son, els Somnis i els Seus Trastorns 5,0 Castellà Segon semestre
11248 - Introducció a la Neurodinàmica 5,0 Català Segon semestre
11249 - Mètodes d'Anàlisi i Processament de Senyals en Neurociències 5,0 Castellà Segon semestre
11251 - Neuroendocrinologia del Comportament 5,0 Català Segon semestre
11252 - Neurofisiologia del Son 5,0 Castellà Segon semestre
11253 - Plasticitat i Neurorehabilitació 5,0 Castellà Segon semestre
11250 - Neurobiologia i Patologia del Sistema Neuromuscular 5,0

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11254 - Treball de Fi de Màster 15,0 Castellà Anual