Màster Universitari. Filosofia

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Formació metodològica bàsica

Formació metodològica bàsica
Nom Crèdits Idioma Període
11410 - Metodologies d'Estudi de la Filosofia 6,0 Castellà Primer semestre

 Història de la Filosofia

Història de la Filosofia
Nom Crèdits Idioma Període
11417 - Aproximacions Actuals a la Historiografia del Pensament Medieval 6,0 Català Primer semestre
11418 - Aproximacions Actuals a la Historiografia del Pensament Grec 6,0 Català Primer semestre
11411 - Fonaments Socials i Epistemològics de la Filosofia Moderna en la Tradició O 6,0
11412 - Fonaments Socials i Epistemològics de la Filosofia Moderna en la Tradició J 6,0
11413 - Fonaments Socials i Epistemològics de la Filosofia Medieval 6,0
11414 - Fonaments Socials i Epistemològics de la Filosofia Grega 6,0
11415 - Aproximacions Actuals a la Historiografia del Pensament Modern I 6,0
11416 - Aproximacions Actuals a la Historiografia del Pensament Modern II 6,0

 Filosofia Teòrica

Filosofia Teòrica
Nom Crèdits Idioma Període
11419 - Qüestions Constitutives de la Teoria del Coneixement Modern i Contemporani 6,0 Català Primer semestre
11422 - Curs Monogràfic d'Estètica 6,0 Castellà Primer semestre
11423 - Lectures Actuals de la Teoria del Coneixement 6,0 Castellà Primer semestre
11420 - Curs Monogràfic de Filosofia de la Història 6,0
11421 - Orígens i Fonaments de la Metafísica Moderna 6,0
11424 - Fonaments Actuals de la Filosofia de la Història 6,0
11425 - Principals Plantejaments i Qüestions de la Metafísica Moderna 6,0
11426 - Desenvolupaments de l'Estètica en les Èpoques Moderna i Contemporània 6,0

 Filosofia de la Ciència

Filosofia de la Ciència
Nom Crèdits Idioma Període
11433 - Filosofia i Tecnologia 6,0 Castellà Primer semestre
11434 - Filosofia de les Ciències Socials 6,0 Castellà Primer semestre
11431 - Filosofia de la Ciència: Enfocaments Actuals 6,0 Castellà Segon semestre
11427 - El Llenguatge de la Ciència 6,0
11428 - Filosofia de la Química 6,0
11429 - Biologia i Filosofia 6,0
11430 - Ètiques de les Ciències de la Vida 6,0
11432 - Ciència i Valors 6,0

 Filosofia pràctica

Filosofia pràctica
Nom Crèdits Idioma Període
11438 - Teoria Crítica 6,0 Castellà Primer semestre
11441 - Rols Sexuals en les Societats Contemporànies 6,0 Castellà Primer semestre
11442 - Reconeixement, Ciutadania i Gènere 6,0 Català Segon semestre
11435 - Desenvolupaments Actuals de la Teoria Ètica 6,0
11436 - Desenvolupaments Actuals del Pensament Social 6,0
11437 - Aproximacions Actuals a l'Estudi de la Filosofia Política 6,0
11439 - Filosofia Política i Economia 6,0
11440 - Antropologia i Complexitat 6,0

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11443 - Treball de Fi de Màster 12,0 Castellà Segon semestre